Οδηγός μέτρησης στόρ & περσίδων

Στόρια τοποθετημένα εσωτερικά στο κούφωμα

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος τοποθέτησης για στόρια σε παράθυρα. Μετρήστε το κούφωμα εσωτερικά για το φάρδος του (δηλαδή από το σημείο που αρχίζει το τζάμι μέχρι το σημείο που τελειώνει) και αφαιρέστε ένα πόντο, ώστε να μην ρισκάρετε το να μην χωράνε να μπουν τα στόρια κατά την τοποθέτηση τους. Κάντε το ίδιο για το ύψος και καταλήξτε σε μία διάσταση φάρδος επί ύψος καθώς και αν θέλετε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά και με τι μήκος από το σημείο στήριξης.

Προϋπόθεση για να μπουν τα στόρια εσωτερικά στο κούφωμα, είναι να έχει το κούφωμα βάθος 20-25mm, αλλιώς τα στόρια θα προεξέχουν άκομψα εκτός του κουφώματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερα να τοποθετηθούν στο αλουμίνιο ή στον τοίχο. Επίσης, πρέπει να προσέξετε τυχόν πόμολα, τα οποία πρέπει να απέχουν 25-30mm από το τζάμι, ειδάλλως τα στόρια θα βρίσκουν πάνω στο πόμολο. Μπορούν να μπουν και συρματόσχοινα / αντηρίδες ώστε να γίνουν τα στόρια ένα σώμα με το παράθυρο, όπως εξηγείται παρακάτω.

Στόρια τοποθετημένα πάνω στο αλουμίνιο του παράθυρου

Μπορείτε να βιδώσετε τα στόρια σας πάνω στο αλουμίνιο του παράθυρου, ώστε να γίνουν ένα σώμα με το παράθυρο. Μάλιστα, ειδικά στις οριζόντιες μεταλλικές περσίδες, μπορούν να μπουν δεξιά και αριστερά συρματόσχοινα / αντηρίδες, τα οποία βιδώνονται και στο κάτω μέρος του παράθυρου και περνώντας μέσα από δύο επιπλέον τρύπες στα στόρια, τα κάνουν ένα συμπαγές σώμα με το παράθυρο, αποτρέποντας τα να κουνιούνται άτσαλα όταν τα έχετε κατεβασμένα, όσο απότομα και αν ανοίξετε το παράθυρο. Αυτή η τεχνική είναι και μονόδρομος όταν πρόκειται για επικλινή παράθυρα, ώστε να μην κρεμάνε τα στόρια κάθετα λόγω βαρύτητας, αλλά να μένουν πάνω στο παράθυρο.

Για να μετρήσετε για τα στόρια που θα μπουν πάνω στο αλουμίνιο, μετρήστε από την μέση του αλουμινίου στην αριστερή πλευρά, μέχρι τη μέση του αλουμινίου στην δεξιά πλευρά. Το ίδιο κάντε και για το ύψους και καταλήξτε σε μία διάσταση φάρδος επί ύψος καθώς και αν θέλετε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά και με τι μήκος από το σημείο στήριξης.

Στόρια τοποθετημένα στον τοίχο εξωτερικά από το κούφωμα

Σε περίπτωση που τα στόρια δεν χωράνε να μπουν στο κούφωμα ή δεν θέλετε να τρυπήσετε το αλουμίνιο, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στον τοίχο εξωτερικά από το κούφωμα. Σε αυτή την περίπτωση, για να είναι όμορφα τα στόρια, καλό είναι να καλυφθεί όλο το πλαίσιο του παραθύρου, οπότε μετρήστε το φάρδος του πλαισίου και προσθέστε 5-10 πόντους, ώστε να υπερκαλυφθεί και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο κάντε και για το ύψος, αφού τα στόρια θα βιδωθούν στον τοίχο 5-10 εκατοστά πιο πάνω από το πλαίσιο και θα θέλετε να υπερκαλύπτουν το πλαίσιο του παραθύρου και στην κάτω πλευρά. Καταλήξτε σε μία διάσταση φάρδος επί ύψος καθώς και αν θέλετε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά και με τι μήκος από το σημείο στήριξης.

Προσοχή χρειάζεται στα πόμολα των παράθυρων, είτε τοποθετηθούν τα στόρια πάνω στο αλουμίνιο του παράθυρου είτε στον τοίχο εξωτερικά από το κούφωμα, καθώς μπορεί τα στόρια να βρίσκουν πάνω τους. Όταν υπάρχουν πόμολα λοιπόν (σε ανοιγόμενα παράθυρα) είτε εμπόδια γενικότερα, ζητήστε μας «στηρίγματα προεκτάσεως» τα οποία μπορούν να απομακρύνουν τα στόρια από το παράθυρο έως και 10 εκατοστά, ενώ αν μιλάμε για roller μπορείτε να ζητήσετε η περιτύλιξη να γίνεται «μακριά από το τζάμι» (ενώ κανονικά γίνεται «κοντά στο τζάμι»).

Στόρια τοποθετημένα στο ταβάνι εσοχής παραθύρου

Αν το παράθυρο που θέλετε να βάλετε τα στόρια σας είναι σε εσοχή και δεν θέλετε να βιδώσετε πάνω στο αλουμίνιο, τότε μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο ταβάνι της εσοχής. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο μέτρημα, καθώς στις εσοχές αυτές πάντα υπάρχει κίνδυνος να είναι παράγωνες, όσο και αν δεν σας φαίνεται με το γυμνό μάτι. Για αυτό, για να μετρήσετε το φάρδος για τα στόρια, μετρήστε το φάρδος της εσοχής σε 2-3 σημεία και σημειώστε την μικρότερη μέτρηση και κατόπιν αφαιρέστε και ένα πόντο (ώστε να μην ρισκάρετε να σφηνώσουν τα στόρια κατά την τοποθέτηση). Κάντε το ίδιο και για το ύψος, πάλι σε 2-3 σημεία, και σημειώστε τη μικρότερη μέτρηση και αφαιρέστε ένα πόντο. Καταλήξτε σε μία διάσταση φάρδος επί ύψος καθώς και αν θέλετε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά και με τι μήκος από το σημείο στήριξης. Σε περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε στόρια το ένα δίπλα στο άλλο (να συνορεύουν) και όταν πρόκειται για εσοχή παραθύρων, την αφαίρεση του ενός πόντου κάντε την μόνο για τα ακραία στόρια, ενώ για τα ενδιάμεσα κρατήστε την αληθινή διάσταση.

Προϋπόθεση για να τοποθετηθούν τα στόρια στο ταβάνι της εσοχής του παραθύρου, είναι να υπάρχει κενό πάνω από το πλαίσιο του παραθύρου και μέχρι το ταβάνι της εσοχής, τουλάχιστον 10-15 πόντων, καθώς τα στόρια όταν μαζευτούν διατηρούν έναν όγκο και αν δεν υπάρχει αρκετό κενό, θα βρίσκουν πάνω στο παράθυρο.