Οδηγός τοποθέτησης μοκέτας

Μέτρηση και υπολογισμός των ποσοτήτων μοκέτας

Αίθουσες

Τα φύλλα πρέπει να τοποθετούνται προς τον τοίχο με το μεγαλύτερο άνοιγμα (παράθυρα), ώστε το φως να μη πέφτει κόντρα στις ενώσεις. Σε εισόδους ή σε διαδρόμους η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται κατά τη φορά του βαδίσματος.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαδοχική τοποθέτηση των φύλλων όπως προέρχονται από το ρολό, ώστε η φορά του πέλους να είναι πάντα η ίδια (αλλιώς θα βλέπουμε διχρωμίες).
Σημειώστε ότι αν χρειάζεται να γίνουν ενώσεις, η ένωση στο φάρδος του ρολού γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία από ενώσεις στο μήκος του ρολού.
Χρειάζεται λοιπόν σωστός υπολογισμός των ποσοτήτων μιας και η προς κάλυψη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα δεν μας δίνει αρκετές πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε τα μήκη μοκέτας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
Για μοκέτα χωρίς σχέδιο 10cm χάρη σε κάθε μήκος αλλά και στο φάρδος είναι αρκετά. Αν υπάρχει σχέδιο, τότε κάθε επόμενο μετά το πρώτο κόψιμο πρέπει να γίνεται μετρώντας από το σημείο του σχεδίου όπου κόπηκε το πρώτο φύλλο, δίνοντας έτσι το παραπανίσιο μήκος που χρειάζεται η σωστή τοποθέτηση της μοκέτας με σχέδιο.

Σκάλες

Και εδώ η ακμή του σκαλιού πρέπει να είναι κόντρα στο μήκος του ρολού, άρα το περπάτημα της σκάλας να γίνεται κατά τη φορά του πέλους. Σωστότερο ακόμη είναι το πέλος να τοποθετείται προς το κατέβασμα της σκάλας.
Ο υπολογισμός της ποσότητας εξαρτάται από τη μορφή της σκάλας και τον τρόπο τοποθέτησης.

Ομοιομορφία χρώματος στην μοκέτα

Οι μοκέτες που θα κοπούν για ενιαίο χώρο πρέπει να προέρχονται από ρολά ίδιας παρτίδας παραγωγής. Αυτή αναφέρεται πάνω στα ρολά σαν batchlot ή anf.nr.
Aκόμη και για ρολά ίδιας παρτίδας, πάντως, είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις. Για να ελαχιστοποιήσουμε και αυτή την πιθανότητα, είναι καλό να κόβουμε τα φύλλα με την ίδια σειρά τοποθέτησης στο χώρο, συνεχόμενα από το ίδιο ρολό και έπειτα από το επόμενο ρολό κατά τη σειρά παραγωγής.

Εγκλιματισμός μοκέτας

Δεν πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται με θερμοκρασίες <12 Co, ούτε με σχετική υγρασία >75% μιας και σε τέτοιες συνθήκες οι κόλλες δεν αποδίδουν σωστά αλλά και οι μοκέτες έχουν συστολές-διαστολές που ίσως δημιουργήσουν πρόβλημα.
Καλό είναι οι μοκέτες που θα στρωθούν σε ένα χώρο να έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να εγκλιματισθούν.

Ενώσεις και κόλληση των μοκετών

Στην περίπτωση της ολικής κόλλησης: πρώτα κολλάμε, έπειτα φτιάχνουμε την ένωση.
Αν η τοποθέτηση είναι με τέντωμα: φτιάχνουμε και κολλάμε τις ενώσεις, έπειτα τεντώνουμε.
Για να γίνει σωστή η ένωση καλό είναι τα δυο φύλλα που ενώνονται να ξελουρίζονται στις άκρες από το πίσω μέρος (σε απόλυτη ευθεία). Σε λεπτές μοκέτες μπορούν τα δυο φύλλα να κοπούν ταυτόχρονα με ίσιο μαχαίρι ή με γάντζο(ανάλογα το υπόστρωμα) από το πάνω μέρος και στη συνέχεια να ενωθούν.

Σαν γενική αρχή, οι μοκέτες πρέπει να κολλιούνται σε όλη τους την επιφάνεια. Κατάλληλες κόλλες είναι οι “μαγνητικές” μονής επάλειψης ή βενζινόκολλες διπλής επάλειψης.
Για ειδικές εφαρμογές υπάρχουν ισχυρότερες κόλλες δύο συστατικών ή αγώγιμες κόλλες κλπ.

Αν η τοποθέτηση γίνει χωρίς κόλλα, να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μικρών μεταβολών στις διαστάσεις κυρίως λόγω ατμοσφαιρικής υγρασίας.