XFLOOR - Γ. Χρυσοβιτσιώτης Α.Ε.
XFLOOR - Γ. Χρυσοβιτσιώτης Α.Ε.

Laminate Πατώματα - Συμβουλές Τοποθέτησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα laminate πατώματα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σκληρό και σταθερό δάπεδο, όπως τσιμέντο, μωσαικό, ξύλο, κεραμικά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ. χωρίς ανωμαλίες μεγαλύτερες από 2-3mm. Δεν είναι κατάλληλα μαλακά η ασταθή δάπεδα όπως μοκέτες η χαλιά.

Δεν είναι επίσης κατάλληλα δάπεδα με παραμένουσα η ανερχόμενη υγρασία.

Αν υπάρχουν ανωμαλίες πάνω από 3mm σε κάθε 1m απόσταση πρέπει να προηγηθεί επιπεδοποίηση, είτε τοπικά είτε και γενικά με χρήση αυτοεπιπεδούμενων υλικών.

Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει ιδανικά να έχει θερμοκρασία 150-350και η υγρασία του αέρα στο χώρο τοποθέτησης να είναι 40%-70%. Σε χώρους με κλιματιστικά χρειάζεται φροντίδα ώστε να μην πέφτει πολύ χαμηλά η σχετική υγρασία. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε γραφειακούς χώρους με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται και το ενοχλητικό φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού.

Η αποθήκευση στο χώρο των κιβωτίων laminate μία ή δύο μέρες πριν την τοποθέτηση που ίσως έχετε δει να συστήνεται, δεν ισχύει στη χώρα μας όπου οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι συνήθως οι ίδιες στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διανομής αλλά και στους χώρους που πρόκειται να γίνει η τοποθέτηση. Ισχύει όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες πολύ χαμηλών <100 ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών >350

Αυτό το οποίο πρέπει πάντα να τηρείται είναι η αποθήκευση των laminate να γίνεται σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. Πλάγια, όρθια και γενικά όχι σωστή αποθήκευση μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη στρέβλωση των σανίδων.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LAMINATE - ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Το ξύλο είναι από τη φύση του υγροσκοπικό υλικό, απορροφώντας αλλά και απελευθερώνοντας υγρασία. Για το λόγο αυτό τα laminate δάπεδα έχουν πολύ θετική επίδραση στο κλίμα του χώρου όπου είναι τοποθετημένα, λειτουργώντας σαν ρυθμιστές της υγρασίας, (άρα και της θερμοκρασίας), όμως οι διαστάσεις τους, μπορεί λίγο να μεταβάλλονται σε ακραίες συνθήκες υγρασίας ή θερμοκρασίας, με πιθανές μεταβολές στο φάρδος έως 0,25mm/1m και στο μήκος έως1mm/1m.

Επειδή η τοποθέτηση των laminate γίνεται χωρίς κόλληση αλλά απλά με κούμπωμα των σανίδων μεταξύ τους, σε μια ελεύθερη / επιπλέουσα τοποθέτηση, πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής 8-10mm, στα ακόλουθα σημεία:

  1. περιμετρικά στους τοίχους
  2. γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες
  3. σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα
  4. Σε μεγάλες αίθουσες (με διάσταση > 8m-10m) χρειάζεται αρμός διαστολής ενδιάμεσα ή όπου ταιριάζει σύμφωνα με τη διαρρύθμιση / χρήση του χώρου.
  5. Δεν πρέπει καμμία σταθερή κατασκευή να βιδωθεί / τοποθετηθεί πάνω στο laminate. Ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας, κουφώματα πρέπει να έχουν προηγηθεί.

Τα περιμετρικά σημεία καλύπτονται στη συνέχεια από τα σοβατεπί ενώ οι ενδιάμεσοι αρμοί διαστολής από κατάλληλα προφίλ.

Η τοποθέτηση αρχίζει από την άκρη του δωματίου αφίνοντας τα 8mm-10mm κενού από τον τοίχο με τη βοήθεια σφηνών. Τοποθετούμε όλη την πρώτη σειρά έτσι ώστε να γωνιάσουμε και να κόψουμε στο μήκος, την τελευταία σανίδα αυτής της πρώτης σειράς. Κάθε καινούργια σειρά έπειτα ξεκινά με το περίσσευμα του τελευταίου κομματιού της προηγούμενης, που πρέπει όμως να είναι τουλάχιστον 35-40cm για σωστό αισθητικό αποτέλεσμα.

Πρέπει να προσεχθεί ώστε οι τρεις πρώτες σειρές να τοποθετηθούν απόλυτα σωστά και γωνιασμένα.

Το σοβατεπί, στο τέλος, θα κολληθεί με σιλικόνη συγκόλλησης (ενδεικτικά MS RAPID MAPEI) στον τοίχο ώστε να μη εμποδίζει τις μικρές συστολές - διαστολές του δαπέδου.

Η χρήση υποστρώματος, αν και είναι προαιρετική, συστήνεται έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν απομένουσες μικρές ανωμαλίες ή για να προσθέσουμε καλύτερες ηχομονωτικές / ηχοαπορροφητικές ιδιότητες στο καινούργιο πάτωμα laminate. Αυτό είναι τυπικά 2mm που είναι απόλυτα ικανοποιητικό για την πλειοψηφία των εφαρμογών.


Επιστροφή πάνω...