Οδηγός τοποθέτησης laminate πατώματος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ

Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερμοκρασία πάνω από 18 βαθμούς.
Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι 50-60%.
Μην εξαερίζετε το χώρο κατά την διάρκεια της τοποθέτησης.
Κάθε πακέτο αφού ανοιχθεί πρέπει αμέσως να τοποθετηθεί.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα laminate πατώματα μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε δάπεδο, όπως τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ.
Δεν είναι κατάλληλα δάπεδα αυτά με παραμένουσα υγρασία ή ασταθή δάπεδα (όπως παλιές μοκέτες).
Αν υπάρχουν ανωμαλίες πάνω από 3mm πρέπει να προηγηθεί στοκάρισμα.
Για να εκμηδενισθεί η περίπτωση της ανερχόμενης υγρασίας καλό είναι να στρώσουμε το δάπεδο με φύλλα PE (όπως το νάιλον του αμπαλάζ).

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LAMINATE

Επειδή το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό, μπορεί να απορροφήσει και να απελευθερώσει υγρασία.
Για το λόγο αυτό τα laminate δάπεδα έχουν θετική επίδραση στο κλίμα του χώρου, όμως οι διαστάσεις τους, μπορεί λίγο να μεταβληθούν (περίπου 2mm για κάθε 1m μήκους).
Μη ξεχνάτε αυτή τη φυσική ιδιότητα του ξύλου όταν τοποθετείτε laminate πάτωμα.
Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω ανοχές.

Μεταβολές στο φάρδος: 0,25mm / 1 μέτρο
Ανοχή στο ύψος: 0,15mm
Μεταβολή στο μήκος: 0,25mm / πάνελ

ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση τέτοιων δαπέδων γίνεται χωρίς να κολληθούν ή να καρφωθούν στο δάπεδο.
Απλά ενώνονται τα πάνελ μεταξύ τους με το πρωτοποριακό σύστημα κουμπώματος τους.
Επειδή το ξύλο είναι φυσικό υλικό επηρεαζόμενο από την υγρασία, πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής 8-12mm, στα ακόλουθα σημεία:

  1. περιμετρικά στους τοίχους
  2. γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες
  3. σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα

Σε μεγάλα δωμάτια (με διάσταση πάνω από 10m) ο αρμός διαστολής πρέπει να είναι 20mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ LAMINATE

Τοποθετούμε το πρώτο πάνελ προτιμώντας να αρχίσουμε από την αριστερή άκρη του δωματίου (για τους δεξιόχειρες), χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτος κανόνας.
Δεν ξεχνάμε τα 8-10mm κενού από τον τοίχο.
Τοποθετούμε όλη την πρώτη σειρά έτσι ώστε να γωνιάσουμε και πιθανόν να κόψουμε κατά μήκος, κάποιο ή κάποια από τα πάνελ.
Το τελευταίο πάνελ αυτής της πρώτης σειράς, το οποίο θα θέλει κόψιμο, μετριέται και κόβεται από την απέναντι του πλευρά (στροφή 180 μοίρες).

Κάθε καινούργια σειρά ξεκινά με το περίσσευμα του τελευταίου κομματιού της προηγούμενης, που πρέπει όμως να είναι τουλάχιστον 40cm για σωστό αισθητικό αποτέλεσμα.
Πρέπει να προσεχθεί ώστε οι τρεις πρώτες σειρές να τοποθετηθούν απόλυτα σωστά και γωνιασμένα.

Είναι σημαντικό το σοβατεπί να κολληθεί ή βιδωθεί μόνο στον τοίχο ώστε να μη εμποδίζει τις διαστολές του δαπέδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Τα laminate πατώματα δεν περιέχουν PVC, διοξίνες ή οποιαδήποτε άλλη ουσία επιβλαβή στην υγεία.
Αποτελούνται κατά 90% από ξύλο, είναι δε απόλυτα ανακυκλώσιμα και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ.
Είναι πολύ υγιεινά και εύκολα στη συντήρηση. Προσέξτε όμως τα εξής σημεία:

Για καθημερινή φροντίδα είναι αρκετό το σκούπισμα και η ηλεκτρική σκούπα. Παραμένουσα βρωμιά, όπως πατημασιές, εύκολα αφαιρούνται με νωπό πανί. Μη ξεχνάτε ποτέ ότι δεν πρέπει να σφουγκαρισθεί το δάπεδο με πολλά νερά.
Μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τα πόδια από τα έπιπλα καθώς και για τις καρέκλες με ροδάκια.
Για τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα κοινά καθαριστικά εκτός από τα καυστικά (όπως χλωρίνη). Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται παρκετίνες.
Σε δύσκολους λεκέδες, όπως χρώμα – κόλλα – λάδι – μελάνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασετόν ή οινόπνευμα.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Όταν η ατμόσφαιρα είναι “ξηρή” (σχετική υγρασία <50%), είναι αναπόφευκτη η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, όπως και με κάθε άλλο δάπεδο (μοκέτα ή πλαστικό δάπεδο).
Τα στατικά αυτά φορτία δεν έχουν καμία σχέση με το υπόστρωμα που έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε και με την ποιότητα του laminate δαπέδου, παρά μόνο με τις κλιματικές συνθήκες του χώρου.

ΑΝΤΟΧΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μέχρι πρόσφατα σύγκριση των διαφορετικών ποιοτήτων των laminate πατωμάτων γινόταν με τις “στροφές το λεπτό” (ΜΕΘΟΔΟΣ TABER). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, περιστρεφόμενοι δίσκοι με γυαλόχαρτο πιέζονται πάνω στην προς έλεγχο επιφάνεια με ορισμένο φορτίο, όπως περιγράφεται στον κανονισμό DIN EN NORM 438-2.6.
Αμέσως όταν παρατηρηθεί ζημιά πάνω στην επιφάνεια του laminate δαπέδου σημειώνεται ο αριθμός των στροφών μέχρι εκείνο το σημείο σαν IP (initial point – αρχικό σημείο).
Η περιστροφή του δίσκου συνεχίζεται μέχρι να καταστραφεί το 95% του διακοσμητικόυ φλοιού του laminate πατώματος. Εδώ ο αριθμός στροφών ονομάζεται FP (final point – τελικό σημείο).
Ορίζεται επίσης σαν AT η μέση τιμή των δύο παραπάνω τιμών.
Ο τρόπος αυτός δημιουργεί αβεβαιότητα και όσον αφορά τις επιτευχθείσες τιμές αλλά και ως προς το τι εννοεί κάθε εργοστάσιο σαν “στροφές” (IP, FP ή AT;).
Για να μη πέφτουν οι πελάτες θύματα διαφημιστικών παγίδων, συμφωνήθηκε λοιπόν από την EPLF (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ LAMINATE) να μη χρησιμοποιούνται πλέον οι στροφές, αλλά σύμβολα, όπως και με τα άλλα δάπεδα (μοκέτες – πλαστικά), τα οποία θα δείχνουν για ποια χρήση είναι κατάλληλη κάθε ποιότητα.
Τα σύμβολα αυτά είναι τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 21-22-23 οικιακή χρήση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 31-32-33 επαγγελματική χρήση

Η δε αντίσταση στην τριβή θα χαρακτηρίζεται σε κλίμακα AC 1 έως AC 5 (ABRASION CLASS – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΒΗΣ).
Η αντίσταση στην φθορά συμβολίζεται και με W 1 έως W 5 (WEAR – ΦΘΟΡΑ).
Αλλη σύγκριση μπορεί να γίνει και με τις κατηγορίες ως προς την αντοχή σε κρούση (σημάδι από πτώση αντικειμένων).
Εδώ οι κατηγορίες είναι IC 1 έως IC 3 (IMPACT CLASSES – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΣ).