Κατηγορίες αντοχής laminate πατωμάτων

Η κλίμακα μέτρησης Abrasion Rating System ή αλλιώς AC Rating αναπτύχθηκε από την European Producers of Laminate Flooring (EPLF) και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την μέτρηση της ανθεκτικότητας και αντοχής των δαπέδων laminate.

Η ανθεκτικότητα των laminate εξαρτάται από την αντοχή τους σε διάφορους παράγοντες, όπως υγρασία, στάσιμο υγρό, κάψιμο από τσιγάρο, τριβή, χτύπημα και γδάρσιμο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα δοκιμών, το laminate δάπεδο αντιστοιχείται με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες αντοχής.

AC1 Moderate Residential: Αυτού του τύπου laminate πάτωμα είναι κατάλληλο για οικιακούς χώρους με ελαφριά χρήση, όπως υπνοδωμάτια και ντουλάπες.

AC2 General Residential: Τα AC2 laminate δάπεδα ταιριάζουν σε χώρους όπως σαλόνια όπου έχουν μέτρια επίπεδα χρήσης.

AC3 Heavy Residential / Moderate Commercial: Τα laminate πατώματα αυτά είναι κατάλληλα για όλους τους χώρους στο σπίτι αλλά και επαγγελματικούς χώρους με ελαφριά χρήση. Η κατηγορία AC3 είναι η πιο συνήθης κατηγορία χρήσης για τα laminate.

AC4 General Commercial: Κατάλληλο για όλους τους χώρους στο σπίτι αλλά και επαγγελματικούς χώρους με πιο βαριά χρήση.

AC5 Heavy Commercial: Γενικά χρειάζεται μόνο σε περιπτώσεις χώρων εξαιρετικά βαριάς χρήσης, όπως είναι τα δημόσια κτήρια και τα εμπορικά κέντρα.